Okolice

Rezerwat przyrody Kuźnik

Na południe od Tarnowa w kierunku Piły w nadleśnictwie Zdrojowa Góra rozciąga się rezerwat Kuźnik.

 

Teren rezerwatu 96 ha znajduje się na obszarze długiej rynny rozpoczynającej się na północ od jeziora Łachotka, a kończącej się w południowo-zach. krańcach Piły. Teren obejmuje jeziora Kuźniczek(0,03ha), Kuźnik Mały(1,68ha), Kuźnik Duży(1,08ha), jezioro Rudnickie(23,26ha).

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentów lasu bardzo zróżnicowanego pod względem siedliskowym wraz z otaczającą roślinnością. Na terenie rezerwatu wystepuje 349 gatunków roślin. Wśród nich bażyna czarna, wełnianka pochwowata, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna. Różnorodność występujących tu form terenu i porastajacych je zbiorowisk roślinnych stwarza wyjątkowo sprzyjające warunki bytowania dla licznych przedstawicieli fauny leśnej i wodnej . Można tu spotkać: zimorodka, remiza, dzięcioły, grzywacza, drozda śpiewaka i kwiczoła, błotniaka stawowego, myszołowa, jastrzębia, puszczyka, kormorany, strzyżyka, rudzika i wiele innych .

Zapraszamy na przechadzki i spacery po Kuźniku wyznaczonymi szlakami turystycznymi, na których można spotkać zająca, sójkę lub wiewiórkę , które przy akompaniamencie chóru żab, będą z ciekawością przyglądać się Turystom odwiedzającym ich leśne mieszkanie .

Rezerwat przyrody Dolina Rurzycy

Rezerwat obejmuje obszar rzeki Rurzycy wraz z nadrzecznymi bagnami, torfowiskami, źródliskami, jeziora Krępsko Średnie, Krępsko Górne i jezioro Dąb.
Rezerwat zajmuje powierzchnię 554,68ha. Celem ochrony, jest zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych, rzadkich i chronionych roślin, zwierząt oraz unikalnych krajobrazów wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu, lasów rosnących na stromych zboczach czystych jezior tworzących długie ciągi rynnowe oraz pagórkowaty teren z meandrującą rzeką Rurzycą w głębokiej dolinie .

Dolina Rurzycy to unikalny kompleks doskonale zachowanych i kontrastujących ze sobą krajobrazów przyrodniczych, jakimi sa naturalne lasy na stromych zboczach przylegających do jezior rynnowych z ogromną obfitością ekosystemów źródliskowych, nadrzecznych torfowisk z bogactwem fauny i flory.

Zapraszamy do zwiedzania rezerwatu kajakiem.

Rezerwat przyrody Smolary

Rezerwat Smolary położony jest w nadleśnictwie Płytnica w obrębie Dobrzyca.
Swoim obszarem zajmuje jezioro Smolary o pow. 6.72ha oraz obszar lasu i bagien o łącznej pow.136,53ha co razem stanowi pow. 143,25ha.Celem ochrony jest zachowanie naturalnej roślinności torfowiskowej, mechowisk, obfitującej w rzadkie gatunki mszaków.

W krajowym systemie ochrony przyrody jest to jeden z ciekawszych rezerwatów na Pomorzu. Występują tu fitocenozy bardzo rzadkie w skali całego kraju, zagrożone wyginięciem, bądź godne ochrony ze względu na występowanie w nich licznych osobliwości florystycznych. Czyni to ten rezerwat atrakcyjnym dla badań naukowych.

Rezerwat przyrody Diabli Skok

Diabli Skok jesienią To jeden z najstarszych rezerwatów znajdujących się na północy Wielkopolski .
Utworzony w 1961 r. w celu ochrony fragmentu lasu mieszanego z 200 letnimi drzewami pomnikowymi. Obejmuje obszar 20,98 ha i otoczony jest otuliną o powierzchni 37,28 ha. Utworzony na wcześniejszym rezerwacie, który istniał w tym miejscu od 1935 roku o nazwie „Teufelsspring”. Położony jest na terenie gminy Jastrowie pod opieką Nadleśnictwa Jastrowie na północ od wsi Szwecja w Leśnictwie Budy, w niewielkiej odległości na wschód od szosy Szwecja-Sypniewo.

Rezerwat obejmuje malowniczą rynnę polodowcową nad brzegiem jeziora Krępsko Małe. Głębokość rynny dochodzi do 20 m, ze stromych zboczy wytryskują liczne źródła tworzące specyficzny biotop dla roślinnych zbiorowisk źródliskowych, głównie mchów i wątrobowców. Na florę rezerwatu składa się 285 gatunków, w tym aż 64 gatunków mszaków i 11 gatunków paprotników. Na szczególną uwagę zasługują rzadkie w tej części kraju rośliny z rodziny wątrobowców, rzęsienicy i paproci narecznicy szerokolistnej, a także innych roślin górskich: przetacznik górski, niezapominajka leśna, bniec czerwony, świerząbek orzęsiony. Spotkać można tutaj również gatunki chronione m.in. wawrzynek wilcze łyko. Rezerwat chroni również występujące na tym terenie ekosystemy źródliskowe z rzeżuchą gorzką i śledziennicą skrętolistną, szuwarowe i leśne. Strome zbocza jaru porastają liściaste lasy mieszane bukowo-dębowe, szczyty wzgórz porasta bór mieszany, występują też zbiorowiska łęgu olszowego, lasu jesionowego, lasu mieszanego z panującym bukiem, ols porzeczkowy, łęg jesionowo-olszowy. Na uwagę zasługuje również bardzo rzadkie zbiorowisko z czermienią błotną. Stanowi to godną uwagi osobliwość przyrodniczą. Flora Doliny Rurzycy obejmuje aż 471 gatunków roślin, z tego około 100 – to gatunki chronione, rzadkie i zagrożone.

Brak możliwości komentowania